Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

CandyLover

wypadałoby
zamknąć
za
sobą
drzwi

nikt nie lubi przeciągów

— K. K
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaszydera szydera
CandyLover
3991 ad9b 500
Reposted frommeem meem viaszydera szydera
CandyLover

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi viaCannonball Cannonball
CandyLover
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaszydera szydera
CandyLover
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viate-quiero te-quiero
CandyLover
5124 d167 500
Reposted fromuniesienia uniesienia viaszydera szydera
CandyLover
2955 0b30
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
3525 5546 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaCannonball Cannonball
CandyLover
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaszydera szydera
CandyLover
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viate-quiero te-quiero
CandyLover
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viasilence89 silence89
CandyLover
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaszydera szydera
CandyLover

Zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.

CandyLover
6538 78df
Reposted fromdropsbox dropsbox viamefir mefir
CandyLover
3795 7e4f 500
Reposted frombirke birke viamefir mefir
CandyLover
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
2918 149e 500

February 16 2017

CandyLover
awesome frontflip! :D
Reposted fromrickymp rickymp viagreggles greggles
CandyLover
8935 71bd 500
Reposted fromrol rol viapoprawnyoptymista poprawnyoptymista
CandyLover
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viapoprawnyoptymista poprawnyoptymista
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl