Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

0015 aad0 500

the-garden-of-delights:

“Portrait of an Elegant Lady” (detail) by François-Hubert Drouais (1727-1775).

Reposted fromvanille vanille viaszydera szydera
CandyLover
CandyLover
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaoutoflove outoflove
5915 182f
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
CandyLover
Śmiech to zdolność człowieka do obrony przed światem, przed sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
2048 4488 500
Reposted fromdivi divi viaCannonball Cannonball
CandyLover
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamefir mefir
CandyLover
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamefir mefir
3659 1d2c 500
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viamefir mefir
CandyLover
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
CandyLover
inne miasta - ta sama samotność
— plvnbe
Reposted fromnonapewno nonapewno viamefir mefir
CandyLover
3424 275d 500
Reposted from0 0 viamagolek22 magolek22
CandyLover
3046 c330
Reposted fromkarahippie karahippie viaCannonball Cannonball

November 08 2017

CandyLover
4228 55fe
CandyLover

November 07 2017

2848 8148 500

opticculture:

aleksandramariab Wroclaw, Poland

4630 ac3a 500

bitchussy:

halloween omg no this is beautiful 

Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viaCannonball Cannonball
0106 ea2d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl